هفتاد نکته از نکات کتب روانشناسی 1

0

1- روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش.

2- حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن.

3- برای فردایت برنامه ریزی کن.

4- از عبارت «متشکرم» زیاد استفاده کن.

5- به دیگران لبخند بزن.

6- زیر دوش آب برای خودت آواز بخوان.

7- احمقانه رفتار مکن.

8- برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیر.

9- اجناسی که بچه ها میفروشند را بخر.

10- همیشه در حال آموختن باش.

 

11- آنچه میدانی به دیگران بیاموز.

12- روز تولدت یک درخت بکار.

13- دوستان جدید پیدا کن اما قدیمیها را از یاد مبر.

14- از مکانهای مختلف عکس بگیر.

15- راز دار باش.

16- فرصت لذت بردن از خوشی هایت را به بعد موکول نکن.

17- به دیگران متکی نباش.

18- هیچ وقت در مورد رژیم غذاییت با کسی صحبت نکن.

19- اشتباه هایت را بپذیر.

20- بدان که تمام اخباری که میشنوی درست نیست.

 

21- بعد از تنبیه بچه هایت، آنها را در آغوش بگیر و نوازش کن.

22- گاهی برای خودت سوت بزن.

23- شجاع باش، حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی، هیچکس نمیتواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد.

24- هیچوقت سالگرد ازدواجت را فراموش نکن.

25- به کسی کنایه نزن.

26- از بین کتاب هایت آنهایی را امانت بده که بازگشتشان برایت مهم نباشد.

27- به بچه هایت بگو که آنها فوق العاده اند.

28- سحر خیز باش.

29- سعی کن همیشه خیلی هوشیار باشی، شانس گاهی اوقات خیلی آرام در میزند.

30- همیشه ساعتت را پنج دقیقه جلو بکش.

 

 

 

31- کسی را که امیدوار است، هیچگاه نا امید نکن شاید امید تنها دارایی او باشد.

32- وقتی با بچه ها بازی میکنی سعی کن آنها برنده شوند.

33- هیچگاه در دستگاه پیغام گیر تلفن پیام بی معنی و نامفهوم نگذار.

34- وقت شناس باش.

35- از افراد ناشایست دوری کن.

36- در پول دادن به بچه هایت خسیس نباش.

37- اصالت داشته باش.

38- هیچ وقت به رقیبت اعتماد نکن.

39- از حدی که لازم است مهربانتر نباش.

40- وقتی عصبانی هستی به هیچ کاری دست نزن.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.